Aktivitetene som gir høyest energiforbruk

temp

Publisert: 06.08.2015

Voksne nordmenn bruker drøyt 60 prosent av våken tid i ro. Det mange ikke vet, er at bare litt aktivitet, som det å stå eller rusle, for de aller fleste vil ha en positiv effekt på helsen sammenlignet med det å sitte i ro.

Mange av helsegevinstene fra fysisk aktivitet henger sammen med det totale energiforbruket av aktivitet i løpet av dagen, ukene, månedene, gjennom året og livet.

 Allerede når du reiser deg opp fra stolen og begynner å rusle, øker forbrenningen betraktelig sammenlignet med når du sitter stille.


Rusling hjelper

Aktiviteter med lavere intensitet som vi ikke regner som mosjon eller trening, såkalt «snikmosjon», er viktig og bidrar vesentlig til det daglige energiforbruket.

Sammenlignet med å ligge stille øker energiforbruket fra fysisk aktivitet med omtrent 90 prosent ved å stå og bevege seg litt, rundt 150 prosent ved å rusle rolig, 200 prosent ved å gå rolig. Raskt gange gir nær tre ganger så høy forbrenning som hvile. Dersom aktiviteten øker ytterligere, øker forbrenningen enda mer.

En rekke faktorer, som kjønn, vekt, alder, høyde og muskelmasse påvirker energiforbruket ved fysisk aktivitet. Det som er lett aktivitet for en veltrent 20- åring, kan være svært anstrengende for en på 75 år i dårlig fysisk form. En anstrengende aktivitet for en utrent 75-åring, vil altså gi et lavere energiforbruk for en veltrent 20-åring. 


Varierer fra aktivitet til aktivitet

For å kunne sammenligne ulike aktiviteter, kategoriseres de etter energiforbruk. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig beregnet energiforbruk når man ligger stille.

Det energiforbruket man har når man ligger i ro, er definert som én MET (metabolsk ekvivalent). Deretter beregnes det hvor mye høyere energiforbruket av fysisk aktivitet blir ved ulike aktiviteter.

I tabellen nedenfor ser du 25 ulike eksempler på aktiviteter. Denne viser hvordan energiforbruket varierer fra aktivitet til aktivitet. Som du ser av tabellen kan mange aktiviteter utføres med ulik intensitet.

MET-verdiene er et gjennomsnitt og avhenger av hvilken intensitet du utfører aktiviteten i.  De fleste aktivitetene kan utføres i ulik anstrengelsesgrad.

Lett aktivitet defineres som aktiviteter under 3 METs, moderat intensitet som 3-6 METs og høy intensitet som aktiviteter over 6 METs. 

Små endringer i intensitet eller individuelle faktorer vil påvirke energiforbruket og MET-verdien.

Aktivitet                         Intensitet          METs
Liggende hvile                          Lett                              1,0
Sitte og bevege seg litt       Lett                              1,3
Kyssing og klemming           Lett                              1,3
Stryke klær                                Lett                              1,8
Gange, lett                                 Lett                              2,0
Kjøre buss                                   Lett                              2,0
Spille gitar                                  Lett                              2,3
Rydde spisebordet                Lett                               2,5
Husarbeid                                  Lett                               2,8
Seksuell aktivitet                  Lett                               2,8
Rake løv                                     Moderat                      3,8
Bowling                                     Moderat                      3,8
Power yoga                             Moderat                      4,0
Ta trappa, rolig                     Moderat                       4,0
Bordtennis                              Moderat                       4,0
Gange, moderat                   Moderat                       4,3
Golf                                             Moderat                       4,8
Måke snø                                  Moderat                       5,3
Bære 1o kg opp trappa      Høy                                6,0
Aerobics                                    Høy                                7,3
Grave                                          Høy                                7,8
Løping                                        Høy                                8,3
Ridning / hoppe hinder     Høy                                9,0
Svømme                                    Høy                                9,8

 
 
 
Tabell:
Omtrentlig energiforbruk ved 25 aktiviteter. Kilde: Ainsworth BE og medarbeidere 2011
 

 Energiforbruket i kroppen

Energiforbruket fra fysisk aktivitet er en del av det totale energiforbruket i kroppen.  Dersom det fysiske aktivitetsnivået øker, stiger andelen av energiforbruket som skyldes fysisk aktivitet. Økt muskelmasse vil føre til at forbrenningen i hvile øker. Det totale energiforbruket vil variere med blant annet alder, kjønn, vekt, fysisk form og muskelmasse.

Kilde: helsenorge.no