– Bedre å forebygge enn å reparere

temp

Publisert: 05.02.2018

God bedriftshelse handler ikke bare om å kurere plager, men også om å forhindre at de dukker opp. Atle Kvålsvoll har jobbet med bedriftshelse i over ti år, og forteller hvordan fysisk aktivitet kan forebygge sykdom og belastningsskader.

Begrepet bedriftshelse har ulike assosiasjoner i enhver bedrift. Der noen forbinder det med fysisk aktivitet på arbeidsplassen, tenker andre på bedriftshelsetjenesten, som med sine leger og fysioterapeuter forebygger vond rygg, stiv nakke og hodepine.

For Avantas Aktiv handler bedriftshelse om gode arbeidsforhold og resultatene det fører til. En viktig del av arbeidet er derfor bevisstgjøring.

Jobber forebyggende
– Målet vårt er å få hele folket i form. Da må vi være i forkant for å hindre at folk blir syke eller får belastningsskader. Det gjør vi ved å ta pulsen på bedrifter og medarbeidere, og gjøre ledere bevisste på verdien av å ha ansatte som er fysisk aktive. Vi er et forebyggende tiltak som lar bedrifter slippe unna fysiske utfordringer og dårlig arbeidsmiljø, sier daglig leder Atle Kvålsvoll i Avantas Aktiv.


Atle Kvålsvoll 
Foto:Berre

Han har vært en del av Avantas Aktiv siden starten for 12 år siden, og har opplevd en økende bevisstgjøring i næringslivet rundt arbeidsmiljø og bedre helse.

– I dag skriver mediene mer om trening og fysisk aktivitet enn de gjorde tidligere. Dessuten viser undersøkelser at unge og voksne er mindre aktive enn noen gang. Fysisk aktivitet har blitt et veldig viktig tema, og vi ser nå at ledelsen i flere og flere bedrifter gjør en innsats for å sikre seg sunne medarbeidere, sier Kvålsvoll.

Bedre helse gir resultater i næringslivet
I starten handlet det om formen til ledelsen selv. Det var nemlig en periode der «alle» skulle gå, løpe eller sykle Birken. Slik er det ikke lenger, forklarer Kvålsvoll:

– Nå går det mer på å motivere hvermannsen til å bevege seg. Og resultatene snakker for seg selv. Bedriftene som innfører tiltak for å bedre helsen til medarbeiderne, er gjerne de virksomhetene som går best. Ansatte med mer energi, færre kroppslige plager og et større samhold øker effektivitet og senker sykefravær.

 
Fysisk aktivitet er den mest effektive kuren mot lite energi, kroppslige plager og dårlig effektivitet.

Aktivitet tilpasset hver enkelt
Men for å motivere ansatte til å røre på seg må du gi dem muligheten. Derfor står Avantas Aktiv alltid klare når bedrifter tar kontakt.

– I mange virksomheter samarbeider vi med HR-avdelingen. Da blir det enklere å kartlegge hvilke utfordringer som finnes, og hva som over tid kan forårsake belastningsskader, sier Kvålsvoll.

Deretter blir det utformet spesifikke øvelser, eller hele treningsøkter, som hver ansatt får tilgang til gjennom en digital treningsdagbok. I tillegg legges det til rette for at den enkelte ansatte kan drive med akkurat den aktiviteten man helst vil, når man vil.

– Gjennom metoden vår slår vi bedriftshelse og fysisk aktivitet i én smekk. Vi opplever at denne bonusen bedriften kan tilby medarbeiderne sine, er en viktig motivasjonsfaktor. Det beviser deltagelsen på 75 prosent i 2017, fastslår Kvålsvoll.