Én uke sykefravær koster 13 000 kr. Slik gjør du noe med det.

temp

Publisert: 05.03.2018

Mange bedrifter undervurderer kostnadene ved sykefravær. – De skjulte kostnadene kommer snikende, og er vanskelige å regne på, sier SINTEF-forsker Karl-Gerhard Hem.

Vi har et inkluderende arbeidsliv i Norge, med høy arbeidsdeltakelse og et mangfold av arbeidstakere. Selv om dette er bra, er myntens bakside et relativt høyt sykefravær. Dette kan koste bedrifter dyrt, selv når de får refusjon av sykepenger.

13 000 kroner per uke
Forskning fra SINTEF Teknologi og samfunn viser at prislappen for én ukes sykefravær er 13 000 kroner. Etter 16 dagers fravær får bedrifter refundert sykepenger fra NAV, men det er ikke bare sykepenger som er en kostnad, forklarer SINTEF-forsker Karl-Gerhard Hem:

– De reelle kostnadene løper uavhengig av lønnsposten. Det er kostnader ved vikarer, overtid og lavere produktivitet i tjenestene. I verste fall kan ekstrabelastningen på kollegene også føre til enda flere sykemeldinger. Mange virksomheter ser at de får tilbake trygdeutgiftene, men merker senere at de reelle kostnadene er langt høyere. Dette er ikke alltid like enkelt å regne på, sier Hem.


Karl-Gerhard Hem, forsker ved SINTEF Teknologi og Samfunn.

Langsiktig arbeid fungerer
Forskeren forteller at de private bedriftene de har undersøkt, generelt er opptatt av god bedriftshelse, ikke minst fordi de har økonomiske incentiver til å være det. Og han er klar på at forebyggende tiltak er helt nødvendig for å redusere sykefraværet.

– Det finnes ingen quick fix. Langsiktig, systematisk kulturarbeid er det eneste vi vet fungerer. Arbeidsoppgaver må tilrettelegges, folk må føle ansvar for eget arbeid, arbeidsmiljøet må være godt og det bør være en kultur for å få forsøke selv om man ikke kan yte 100 prosent, sier Hem.

Bedriftstrening nytter
Noen arbeidsplasser tilbyr gratis trening i arbeidstiden, men effekten av dette tiltaket alene er forskeren usikker på:

– Vi ser at dette er ordninger som ofte benyttes av dem som allerede trener og er aktive, forteller han.

Men at bedriftstrening nytter, mener Hem er åpenbart.

– Å få folk opp av sofaen er viktig både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk. Virksomheter har klare økonomiske incentiver til å tilrettelegge for mer aktivitet og friluftsliv.

SINTEF Teknologi og samfunn har i alle fall tatt konsekvensene av egen forskning, og samarbeider med Avantas Aktiv for å motivere sine ansatte til å holde seg i aktivitet.