Har du fått “dine 30” i dag?

temp

Publisert: 20.11.2014

I «verdens største treningssenter» er alle født medlemmer – og er medlemmer på livstid.

 Med verdens største treningssenter mener vi alle samfunnets små og store inne- og uterom; en trapp, en benk, en gang, en sti. Det er ditt, ta det i bruk. Ta “dine30”.

– Konseptet “dine30” skal inspirere folk til å bevege seg. Litt hver dag. Vi ønsker å bygge ned hindre og vrangforestillinger om at man må svette ned treningsrommene eller løpe Birken for å oppnå helseeffekt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Syv av ti voksne er mindre fysisk aktive enn anbefalt, og voksne bruker drøyt 60 prosent av våken tid i ro. Kvinner er mer aktive enn menn.  Dette er en stor samfunnsmessig utfordring. Fysisk inaktivitet regnes som den fjerde største risikofaktoren for de store livsstilssykdommene.

Fysisk aktivitet forebygger depresjon, overvekt, diabetes, kreft, hjerte- og karsykdommer – til sammen over 30 sykdommer, og kan kurere lettere depresjoner, høyt blodtrykk og høyt kolesterol.


Stillesittende dagligliv

Det er mange årsaker til at vi blir stadig flere inaktive. Den viktigste er trolig at dagliglivet vårt i stor grad legger til rette for stillesitting, og stiller stadig færre krav til naturlig fysisk aktivitet. 


Vi ønsker at myndigheter, organisasjoner, arbeidsgivere, helsesektoren, undervisningssektoren, utbyggere, byplanleggere og alle andre som bidrar til å bestemme hvordan nordmenns hverdag skal se ut, har som felles målsetting at samfunnet skal innby til økt aktivitet fremfor stillesitting.


Opp til hver og en av oss

Det bør være et premiss for all utvikling som skjer. Men veien dit er lang, og i mellomtiden er mye opp til den enkelte. Og det er ikke viljen det står på. Tall fra Helsedirektoratets Norstat-undersøkelse i april 2014 viser at:

•   88 prosent ønsker å være fysisk aktive

•   65 prosent tenker på at de bør sitte mindre stille

•   62 prosent i noen grad planlegger å sitte mindre stille

•   56 prosent planlegger å bli fysisk aktive i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger

•   74 prosent ville bli mer fornøyde med seg selv dersom de var aktive i 30 minutter hver dag

 

Hvordan øke aktivitetsnivået?

– Det er viktig å tenke gjennom hvordan man kan øke aktivitetsnivået i hverdagen, sier Guldvog. Går du allerede? Gå litt fortere. Har du en trapp du kan gå i stedet for å ta heisen? Kan du svømme samtidig med at barna har svømmetrening?
De fleste kan enkelt gjøre aktivitet til en del av hverdagen, men det krever en liten omstilling i tankegangen.

 
Kilde:
Helsedirektoratet