Motivasjon må du finne hos deg selv

temp

Publisert: 12.05.2016

Ulrik Wilbek er en av de mest suksessrike trenerne i internasjonal håndball. I dette utdraget fra boken hans ”Gå forrest – om at lede andre” skriver Wilbek om motivasjon.

 Lag jeg har hatt ansvar for og som har hatt den aller største suksess, har bestått av spillere med en sterk indre motivasjonsfaktor.


Dette er nok spillere som jeg har inspirert, men som med den inspirasjonen selv har tatt over. De som skaper de største resultatene er de som har en indre glød og stort engasjement.

Ikke overførbar drivkraft

Mitt arbeid har først og fremst vært å beskrive spillernes oppgaver slik at de gir mening. Enkelte ganger har det også vært nødvendig å finne nye oppgaver. Men motivasjonen må de finne hos seg selv. Den indre drivkraften kan ikke andre overføre.

Det er viktig at alle ser seg selv som en del av en organisasjon, fordi hver og en har en rolle som er bygd på både deres faglige, men også menneskelige kompetanse. På den måten sikrer jeg som leder eierskap hos alle de medvirkende, som igjen er fremste forutsetning for at et lag skal fungere.

Bonus og lønnsøkning ikke viktigst

Dessverre er det i mange firma og sportsklubber en oppfatning om at bonusordninger og lønnsøkninger virker motiverende på medarbeiderne. I disse firma og idrettsklubber møter man ofte en kultur som er preget av kontroll og feilsøking. I verste fall kan det føre til uetisk adferd i bestrebelsene på å innfri de målene som utløser en bonus. Jeg tenker på ting som triksing med tall og fare med usannheter i forhold til gjennomføring av de tillagte oppgavene.

” Det er langt lettere å finne motivasjon
til å gjøre en ekstra innsats hvis vi kan
se en mening med det vi er satt til å gjøre

  

Hvis vi vil motivere oss selv eller andre, skal det i følge den amerikanske forskeren Daniel Pink helt andre ting til enn lønnsøkninger og bonusordninger. Det krever i stedet at hver enkelt medarbeider opplever at han eller hun utnytter sitt potensial til å løse spennende og utfordrende oppgaver og hvorvidt man mestrer de forskjellige oppgavene man blir satt til å løse.

Alle vil bli mester…

Jeg tror at alle mennesker er født med en trang til å bli mester i et eller annet. Men en dårlig kultur eller dårlig ledelse kan fjerne denne trangen dersom den får trangen til å virke uoppnåelig.

I idretten finnes det mange gruoppvekkende eksempler på at mennesker som blir tildelt oppgaver aldri får en reell sjanse til å gjøre det. Det har for eksempel alltid forundret meg at trenere i lagsport rekrutterer spillere for så å la dem bli sittende på innbytterbenken i flere år. Det vil naturligvis virke totalt drepende på spillerens motivasjon.

Prestasjonen er drivkraft

Det er påfallende å se hvordan de fleste store resultatene blir skapt av folk  ”på vei opp”, fordi det er selve prestasjonen som driver dem. Når lønn blir avgjørende, daler motivasjonen.

Kilde:

”Gå forrest – om at lede andre”
utdrag fra kapittelet ”Fasthold motivationen”

FAKTA:
Ulrik Wilbek (58)
* En av dansk idretts og håndballverdenens mestvinnende trenere.
* Med dame- og herrelandslaget har han vunnet seks internasjonale titler og i tillegg til sammen åtte sølv- og bronsemedaljer.
* Han er i dag sportssjef i Dansk Håndbold Forbund
* Wilbek har også en politisk karriere bak seg som medlem av byrådet i Viborg.
* Han har skrevet flere bøker og er en ettertraktet foredragsholder

 

Oversatt og tilrettelagt:
TORE SÆTHER, Avantas Aktiv