Orkla Foods Norge går foran i folkehelsearbeidet

temp

Publisert: 26.03.2019

Sunnere produkter, tydeligere merking og ansvarlig markedsføring er viktige bidrag til folkehelsen. Det samme er fysisk aktivitet. Det har de ansatte i Orkla Foods tatt skikkelig på alvor. 

337  320 kilometer på ett år 
Å stimulere til mer fysisk aktivitet er en viktig del av bærekraftsatsingen Orkla Foods Norge (OFN). Men skal man oppfordre folket til mer fysisk aktiviet, må man selv gå foran som et godt eksempel. I 2018 etablerte OFN derfor et eget motivasjons- og lagbyggingsprogram, OFN Aktiv, i samarbeid med Avantas Aktiv. 

Ett år etter oppstart, har satsingen gitt svært gode resultater. Mer enn 8 av 10 medarbeidere har deltatt jevnlig, og disse har drevet med 175 forskjellige aktiviteter. Totalt har det blitt over 66 000 mosjonsøkter og 337 320 kilometer gjennom året. 

- Et av målene var å nå helsemyndighetenes anbefaling om en halvtime aktivitet per dag, og vi kan stolt rapportere at i snitt trimmet hver medarbeider 0,5 timer hver dag gjennom hele året, forteller Mads Kaggestad i Avantas Aktiv. 

- Internt er vi veldig fornøyd med resultatene, forteller Paul Jordahl, CEO i Orkla Foods Norge. 

- Derfor utvider vi programmet i 2019 og fortsetter å utvikle oss som en helsefremmende arbeidsplass. Vi ønsker et arbeidsmiljø som stimulerer til gode mosjonsvaner. På denne måten bidrar vi også til folkehelsa i Norge, sier Jordahl. 

 
Paul Jordahl, CEO Orkla Foods Norge. Foto: OFN
 
Kommer seg opp av sofaen 
OFN Aktiv gjør arbeidsplassen til en arena som hjelper flere opp av sofaen, og inn i gode mosjonsvaner. Et godt eksempel er Thor Arve Kvinen, som jobber i avdeling Storhusholdning i Orkla Foods. I utgangspunktet var Kvinen lite begeistret for et slikt oppfølgingsprogram på arbeidsplassen, men etter hvert endret holdningen seg: 
 
- Etter å ha reflektert litt over både egen og kollegers fysiske form, tenkte jeg at dette bare kan bli positivt, forteller en engasjert Kvinen.  
 
OFN Aktiv er basert på at hver avdeling utgjør et lag, som jobber sammen for å nå felles mål. En av medarbeiderne på laget er lagleder, og følger opp programmet litt ekstra. 
 
- Laglederen er Orkla Foods Norge sin variant av «gymlæreren», og vi tror det gir stor positiv effekt hvis man kan være hverandres gymlærer, forklarer Mads Kaggestad. 
 
Thor Arne Kvinen ble valgt som lagleder for sitt team. 
- Jeg har drevet litt - forhåpentligvis morsom - lobbyvirksomhet via mail, og fulgt opp kollegaene en gang i uken. Ganske enkelt, men alle har blitt med, forteller Kvinen. Han kan også rapportere at programmet har gitt gode ringvirkninger i laget han følger opp: 
 
 - Ja, egen form er enda bedre, og mitt inntrykk er at en del av mine kollegaer har fått seg en vekker og gjort noe med aktivitetsnivået sitt. At flere har fått rett fokus og beveger seg mer, er det ingen tvil om, sier Kvinen.  


Thor Arve Kvinen, Foto: OFN 

- Med OFN Aktiv settes folkehelse i sentrum. Alle kan bidra uansett ambisjoner og utgangspunkt. Vi har lagt til side «Mest er best»-prinsippet, og er opptatt av at alle, uansett utgangspunkt, skal kunne kjenne på mestringsfølelsen, og bli ytterligere inspirert. 
 
- Et meget godt tiltak, som forhåpentligvis gjør noe veldig godt med oss både fysisk og psykisk. Derfor applauderer jeg tiltaket! oppsummerer Thor Arne Kvinen. 

Se Mads Kaggestad inspirere medarbeidere i Orkla Foods Norge: