På elsykkel har du alltid medvind…

temp

Publisert: 19.03.2015

En elsykkel kan gi deg et helt nytt og mer positivt forhold til sykling. Her er et sammendrag av Forbrukerrådets guide, publisert på slutten av fjoråret.

Med elsykkel sykler du alltid i medvind, hevder entusiastene. 

Og de har på mange måter rett. Med en elsykkel oppleves motbakken som slakere, jobbreisen som kortere, og sykkeltilhengeren som lettere. Disse opplevelsene kan i neste omgang bidra til at du velger å bruke elsykkelen langt oftere enn du bruker tråsykkelen din i dag.

 
Fra 6000 kroner, men…

Men hvor mye vil det egentlig koste deg å kaste deg inn i elsyklingens verden? Vel, inntil nylig var elsykler en svært dyr fornøyelse. I løpet av det siste året har imidlertid enkelte rimelige modeller inntatt det norske markedet, noe som betyr at elsyklene ikke lenger er forbeholdt entusiaster og velstående.
Clas Ohlson tilbyr eksempelvis en elsykkel til 9000 kroner, XXL tilbyr en modell til 8000, mens Biltema nøyer seg med 6000 kroner for sin rimeligste modell.

Når det er sagt, skal det understrekes at det fortsatt finnes svært få elsykler i prisklassen under 10 000 kroner, og at de fleste elsykler fortsatt koster mellom 15 000 og 30 000 kroner.

 
Forvirrende

 Uansett hvilken prisklasse du velger å satse på, bør du være klar over at elsykkel-verdenen gir deg svært mange valgmuligheter.

Valgmuligheter er i utgangspunktet selvsagt positivt. Problemet er at mange av oss vil oppleve de mange mulighetene som forvirrende. Derfor har Forbrukerrådet laget denne guiden, som har som målsetting å hjelpe deg til å finne ut hvilken elsykkel-type som er best tilpasset dine behov og preferanser.

 
Regelverket

 Det første vi må understreke, er at Forbrukerrådets guide utelukkende dreier seg om elsykler som er godkjent i henhold til den europeiske standarden EN 15194. Elsykler som tilfredsstiller denne standarden, kalles EPAC bicycles (Electrically Power Assisted Cycle). En EPAC slipper unna mopedregelverket og har i stedet samme juridiske status som en ordinær tråsykkel. EN 15194-elsykler kalles i engelsktalende land ofte også pedelec, som er en forkortelse for pedal electric cycle.

 

 «Tråkkeplikt» – med ett unntak
 

For å tilfredsstille EN 15194-regelverket, må en elsykkel ha visse egenskaper. For det første skal elektromotoren fungere som en hjelpemotor, noe som betyr at motoren i utgangspunktet kun aktiveres når brukeren tråkker på pedalene. Dette i motsetning til andre elsykkeltyper, som har gasshåndtak på samme måte som mopeder og motorsykler og dermed også faller inn under regelverkene for disse.


EN 15194-regelverket tillater imidlertid ett unntak fra regelen om at brukeren må tråkke på pedalene. En pedelec tillates nemlig å ha en trille- og startassistent som betjenes via en knapp, hendel eller bryter. Ved å aktivere assistenten, kan brukeren nyte godt av motoren uten å tråkke på pedalene. Trille- og startassistenten skal imidlertid ikke produsere høyere hastighet enn seks kilometer i timen.

48 volt og 250 watt

 En annen fellesnevner er at batteriet maksimalt kan ha en spenning på 48 volt, og at hjelpemotoren maksimalt kan produsere 250 watt kontinuerlig. Årsaken til at vi har uthevet ordet kontinuerlig, er at dette ordet glemmes av mange kilder som omtaler elsykler. I henhold til standarden er det imidlertid lovlig å produsere elsykler med motorer som i kortere perioder leverer langt mer enn 250 watt, for eksempel ved igangsetting eller i bratte bakker. Og nettopp hvordan de ulike produsentene har valgt å utnytte dette «kontinuerlig-smutthullet» i standarden, kan bety svært mye for kjøreopplevelsen.  

Motorkutt

 Et annet kjennetegn ved EN 15194-elsykler er at motorkraften skal kuttes når hastigheten passerer 25 km/t. Motorkraften skal også kuttes når du slutter å tråkke. Hvor raskt motoren skal kutte, avhenger av om sykkelen er utrustet med bremsesensorer eller ikke. Bremsesensorer – som ikke er påbudt – sørger for at motoren kobler ut når brukeren aktiverer bremsene.

Hvis sykkelen er utrustet med bremsesensorer – holder det at motoren kutter senest fem meter etter at du har sluttet å tråkke. Hvis sykkelen mangler bremsesensorer, skal motoren kutte senest to meter etter at du har sluttet å tråkke.

 
Liberale regler

 Den store fordelen ved elsykler som tilfredsstiller EN 15194-regelverket, er som nevnt at de juridisk er å anse som ordinære tråsykler. Det betyr at du slipper unna både registreringsplikt, årsavgift og ansvarsforsikring. Det betyr også at elsykler ikke er omfattet av hjelmplikt eller aldersgrense.

Forbrukerrådet anbefaler deg imidlertid å bruke hjelm når du kjører elsykkel. Vi anbefaler også foreldre å praktisere minimum 14-årsgrense, avhengig av barnets sykkel- og trafikkferdigheter.


Oppsummering

 EN 15194-elsykler kjennetegnes altså ved at motoren i utgangspunktet ikke skal aktiveres før du starter å tråkke på pedalene, og at motoren skal deaktiveres så snart du slutter å tråkke eller når du oppnår 25 km/t. Maksimal batterispenning er 48 volt og motorens maksimale kontinuerlige effekt er 250 watt.

 

 Kilder:
Hovedkilde og konsulent: Aslak Moe, eier av Oslo Transportsykkel og partner i Oslo Elsykkel

Andre kilder: Per Kristian Wiborg, partner i Oslo Elsykkel, Geir Johnsen, eier av Boreios AS, Biltema, Clas Ohlson, Wikpedia, snl.no, electricbike.com, elsykkelbloggen.no, el-sykkel.no, transportsykkel.no, syklistene.no, elbil.no, vegvesen.no, lovdata.no

 

 

 

 Hva kjennetegner en elsykkel

* Batteri med styringsenhet (BMS), kontroller og batterilader
* Elektrisk hjelpemotor (i nav eller krank)
* Kabling mellom batteri og elmotor
* Betjeningsenhet/ informasjonsdisplay
* Pedalsensor (og evt. andre sensorer)

  Elsykkelens fordeler

Hvis målet er et minst mulig miljømessig fotavtrykk, vil en tråsykkel være et bedre valg enn en elsykkel. Hvis vi tar utgangspunkt i at en elsykkel får deg til å sykle oftere enn du ville ha gjort med en tråsykkel, kan elsykkelen skilte med følgende fordeler:

* Kan erstatte bilkjøring
* Du slipper kø og du skaper ikke kø
* Du produserer ingen lokal forurensing
* Du tar liten plass i bytrafikken både når du kjører og når du parkerer
* Lett og gratis å parkere
* Kraftig redusert svetterisiko gir redusert skifte- og dusjebehov
* Intet førerkortkrav
* Ingen registreringsplikt
* Ingen årsavgift
* Ingen forsikringskrav
* Kan brukes som vanlig sykkel (du slipper rekkeviddeangst, jf elbil) 

Elsykkelen – for hvem?

* For deg som ønsker å sykle til jobb, men som synes avstanden er for lang
* For deg som ønsker å sykle til jobb, men som synes bakkene er for bratte
* For deg som ønsker å sykle til jobb, men som ikke har lyst til å bli svett
* For deg som ønsker å sykle til barnehage/skole med barna, men som har konkludert med at sykkelvognen er for tung
* For deg som begynner å bli eldre og merker at kreftene ikke strekker til for sykling
* For deg som har fått en skade som har ført til at du har gitt opp sykling
* For deg som ønsker å oppleve en enda større del av ditt nærområde