Trening – god medisin ved atrieflimmer

temp

Publisert: 17.09.2015

Hos personer som lider av fedme og uregelmessige hjerteslag – atrieflimmer – kan trening være god medisin.

 Det fremgår av en studie som ble forhåndspublisert på nett i Journal of the American College of Cardiology i august i år.

Fra før er det kjent av fedme øker risikoen for atrieflimmer. Det er vist at det å ha god kondisjon i utgangspunktet beskytter mot atrieflimmer hos overvektige og personer med fedme.

50 000 plages med ”flimmer”

Effekten god kondisjon har på tilbakefall av atrieflimmer har hittil vært ukjent. God kondisjon henspeiler på hjertets og lungenes evne til å tilføre kroppen oksygen ved fysisk aktivitet. God kondisjon er et tegn på god hjertelunge-helse.

Forekomsten av atrieflimmer har vært økende de siste tiårene, og man regner nå med at omtrent 50 000 mennesker plages av atrieflimmer eller atrieflutter i Norge.

Større reduksjon enn ved vektnedgang

I studien fant forskerne at god kondisjon reduserte risikoen for nye anfall med atrieflimmer med så mye som 84 prosent - en større reduksjon enn denne gruppen vil ha ved å gå ned i vekt.

I studien ble 308 personer med atrieflimmer og med en KMI (kroppsmasseindeks) over 27 delt inn i tre grupper etter en treningstest. Gruppene var inndelt etter kondisjonsnivåene lav, tilstrekkelig eller god kondisjon. Gruppene ble fulgt i fire år for å se hvordan kondisjonsnivået påvirket tilbakefall av atrieflimmer. Deltagerne ble også tilbudt å delta i et trenings- og slankeprogram

Målet med studien var å finne ut hvilken rolle fysisk aktivitet med vekt på kondisjon, har på atrieflimmer hos personer som lider av fedme og atrieflimmer

Lite tilbakefall for de med best kondisjon

Etter fire år fant forskerne at 84 prosent av deltagerne i gruppen med best kondisjon ikke lenger hadde atrieflimmer. Det samme gjaldt 76 prosent av deltagerne i gruppen med tilstrekkelig kondisjon, og 17 prosent av deltagerne i gruppen med dårligst kondisjon

I konklusjonen skriver forfatterne at kondisjonsnivået kan forutsi risikoen for tilbakefall av uregelmessig hjerterytme hos personer med fedme og symptomatisk atrieflimmer. Forbedring av kondisjon forsterker de gunstige effektene av vekttap.

 

Kondisjonsnivået kan forutsi risikoen for tilbakefall av uregelmessig hjerterytme hos personer med fedme og symptomatisk atrieflimmer.
(Illustrasjon: COLOURBOX)

 

Ikke for de sprekeste

I en nyhetsartikkel publisert av MedlinePlus kommenterer en hjertelege, som har publisert en lederartikkel om studien i samme tidsskrift, at moderat aktivitet kan være en god måte å forebygge atrieflimmer på i utgangspunktet. Samtidig påpeker han at hos personer som allerede er svært godt trente, for eksempel personer som har drevet med utholdenhetsidrett hele livet, kan det å øke treningsmengden kanskje øke risikoen for atrieflimmer

Dette gjenspeiler også den oppmerksomheten vi ser at tilstanden har fått i Norge, med fokus på økt forekomst hos yngre voksne som driver med utholdenhetsidrett ("birkenhjerte", "harehjerte"). Atrieflimmer er imidlertid relativt sjelden før 60-års alderen.
Det påpekes at det er behov for flere studier på dette området for å bekrefte funnene.

Kondisjonstrening

Hvordan kan kondisjonstrening være bra for hjertet? Aerobe prosesser betyr "med luft". Dette er en prosess som frigjør energi ved hjelp av oksygen som vi får fra luften vi puster inn. Det er musklene som trenger oksygen for å kunne holde ut over lengre tid.

Når du trener kondisjon eller utholdenhet, tvinger du lungene og hjertet til å jobbe hardere for å få ut nok oksygen til vevene i kroppen. Eller sagt på en annen måte: det er hjertets evne til å pumpe oksygenrikt blod ut i kroppen som avgjør hvor utholdende vi er.

Siden hjertet er en muskel, er dette en evne som kan trenes opp. Hjertet vil med slik trening etterhvert klare å pumpe ut mer blod per hjerteslag. I tillegg utvikler vi de minste blodårene i kroppen. Disse blodårene (kapillærene) er viktige for å få en mer effektiv tilførsel av oksygen til musklene.

Referanser
Pathak RK, Elliot A, Middeldorp ME, et al. Im...
Exercise May Be Good Medicine for Irregular H...
Atrieflimmer og atrieflutter

Kilde: Norsk Helseinformatikk