3 tips for å motivere ansatte

temp

Publisert: 04.12.2017

Er sykefraværet i bedriften høyere enn det bør være? Kanskje nedstemthet og dårlig form hindrer medarbeiderne å jobbe effektivt? Et arbeidsmiljø som motiverer de ansatte kan redusere sykdom og gi virksomheten bedre resultater. Mads Kaggestads gir deg sine tre beste tips!

Det er ikke alltid like gøy å dra på jobb, og ikke alle dager er like produktive. Men ved å innføre positive tiltak for fysisk aktivitet blir medarbeiderne sunnere, gladere og mer konsentrerte. Mads Kaggestad er konsulent i Avantas Aktiv, og har hjulpet bedrifter i hele landet å bruke Avantas-metoden. Resultatene viser at ansatte som mosjonerer regelmessig er mindre borte fra jobb og har større arbeidsglede. Sjekk hvilke tre motivasjonsfaktorer Kaggestad mener er de viktigste.

1. Styrk lagfølelsen – få bedre arbeidsmiljø

Ifølge den erfarne konsulenten er lagfølelse i bedriften med på å gi hver enkelt medarbeider mer motivasjon. En arbeidsplass der folk føler lojalitet til hverandre, gjør at samholdet blir bedre og at flere drar på jobb, selv om de kanskje har en dårlig dag.

– Dette er grunnen at vi har bygget opp Avantas-metoden slik vi har gjort. Vi vet at lagfølelse kan skape ny giv internt på arbeidsplassen, sier Kaggestad.


Lojalitet og samhold gir større motivasjon

Metoden til Avantas Aktiv fungerer ved at alle medarbeiderne i bedriften deles inn i lag, der målet til hver enkelt er å bidra med poenggivende aktivitet hver måned. Poengene samles ved fysisk aktivitet.

– Den interne lagkonkurransen og kampen om å klare målsettingene gjør at ansatte føler tilhørighet. I mange bedrifter kan mangelen på lagånd være en indirekte årsak til høyt sykefravær. Vi har jobbet med flere ledere som forteller at lagfølelse som oppstår i arbeidsmiljøet bidrar til at kollegaene kommer i bedre form, sier Kaggestad.

2. Motiver ansatte med intern anerkjennelse
Det er en klar motivasjonsfaktor å samle poeng til laget gjennom fysisk aktivitet – og få anerkjennelse for det. Det gir medarbeiderne et kollektivt giv.

– Ja, det er faktisk ingenting som motiverer mer enn mer enn å føle seg sett og få anerkjennelse fra kolleger. For å skape en god bedriftskultur er det helt avgjørende at det heies på hverandre, sier Kaggestad.


Mads Kaggestad
FOTO: BERRE

Noen synes nok at skryt fra kolleger er ukomfortabelt siden det handler om fysisk aktivitet, men poenget er ikke at alle skal være like sporty. Det handler om å danne et arbeidsmiljø som stimulerer flere til å ta vare på seg selv – og få klapp på skulderen for egen innsats.

– Lista skal være så lav at alle føler de kan delta. Derfor har vi et handikapsystem som lar alle bidra like mye, forklarer Kaggestad.

3. Sørg for personlig utvikling med fysisk aktivitet

Det er ingen hemmelighet at jevnlig mosjon bidrar til personlig utvikling, men det finnes likevel mange bedrifter som ikke vet hvor viktig det er. Kaggestad bruker derfor mye tid på å øke bevisstheten til både ledere og ansatte.

– Fysisk aktivitet er et verktøy som kan brukes til å takle hverdagen, men krever at hver og en gjør en innsats. Vi har erfart at en vesentlig andel av dem som blir med på programmet merker personlig utvikling, og det er helt klart en stor motivasjonsfaktor, sier Kaggestad.

Mye av den personlige utviklingen dreier seg om energien i kropp og sjel. Regelmessig mosjon gir overskudd til krevende perioder på jobb, men også i sosiale sammenhenger. Ansatte som er trøtte på grunn av dårlig form vil slite i tøffe perioder og være mindre sosiale.

– Det er gjerne dem som ikke mosjonerer som får mest ut av programmet vårt. De opplever både en mental og fysisk utvikling. Målet vårt er å skape lag der flere opplever en slik utvikling, for da vil bedriften bli et fantastisk sted å være, sier Kaggestad.