Finner du frem i jungelen?

temp

Publisert: 03.05.2017

Den ene uken kan du spise karbohydrater, den andre uken kan du IKKE …??

I en jungel av kostholdsråd, er det fort gjort å gå seg vill! Ved et enkelt google søk på ordet ”vektreduksjon” fikk jeg i skrivende stund opp 219 000 treff, og de første treff-sidene er i stor grad preget av dietter, blogger og diskusjonsforumer. Etter å ha lest noen av disse bloggene og forumene, ble jeg mildt sagt oppgitt. Slike informasjonssider har stor påvirkningskraft, enten man liker det eller ikke. Dersom disse sidene blir brukt som førstehåndsinformasjon for å innhente ny kunnskap og viten om kosthold eller trening, er jeg ikke lenger oppgitt, men svært bekymret.

Det er særlig to gode grunner til dette: Det ene er det store volumet av direkte feilinformasjon (som ikke har noen vitenskapelig/faglig hold) og den andre er hvordan det gang på gang blir spilt på frykt rundt kosthold og helse (og som ei heller trenger å ha noen støtte fra faglig hold) for å formidle et budskap.

Å finne frem i jungelen på internett kan ta motet fra noen og enhver

Mat er ikke religion

Joda, mat spiller en viktig rolle i flere religioner og religiøse tradisjoner. Likevel tør jeg påstå at for mange så går overbevisninger rundt mat, dietter osv. langt utover det som er ”fastsatt” på religiøst grunnlag. For mange kan en diett, eller ”noe som har funket for meg”, bli en hellig overbevisning om at de har funnet ”den rette vei”. I tillegg vil også ofte disse personene (som naturligvis er svært fornøyd med å ha klart å finne noe som funket for dem), begynne å forkynne dette budskapet til menneskene rundt seg. I dagens samfunn vil raskt sosiale medier bli den perfekte plattform for å nå enda flere med sitt budskap.

Jeg har ofte tenkt på hva som egentlig er hensikten med denne formidlingen. Er det for å få annerkjennelse for noe man har oppnådd (eksempelvis en større vektreduksjon), eller er det fordi man har et så inderlig behov for å hjelpe andre å finne frem i den samme jungelen? Svarene er sikkert mange uten at jeg skal gå videre inn på det. Likevel undres jeg over det enorme behovet for å skape en ”kostholdskrig”, hvor det handler om å få flest mulig over på sin ”side” (for eksempel til en diett type). Vi jobber vel alle mot et felles mål? Et kosthold for bedre helse og livskvalitet?

 Jo mer du vet- jo mer vet du at du ikke vet!

Når det kommer til sosiale medier, hvor vi naturligvis i stor grad innhenter vår kunnskap og informasjon, er det slik at det ofte er noen sterke stemmer som lar seg høre. Om det er fagpersoner, bloggere eller selvutnevnte eksperter, så trenger ikke det ha så mye å si- det er stemmen som teller. Ofte er det også slik at jo ”høyere” du snakker, jo flere publiseringer og klikk får du også. Som fagperson innenfor ernæringsfeltet, er jeg alltid svært kritisk til å kaste meg på kommentarfelt og diskusjoner (selv om det ofte bobler over av lyst), av en enkel grunn: Jo mer jeg lærer om kosthold, jo mer lærer jeg at vi ikke vet.

For å sette det i perspektiv så betyr det at når kunnskapsnivået rundt kosthold øker, så ser man også hvor store svakheter det er i studier på forskjellige områder, og hvor vanskelig det er å trekke bastante konklusjoner. Noen kostholdsråd er godt fundamentert og har god støtte i forskningen, mens andre er basert på et tynnere forskningsgrunnlag. Dette åpner naturligvis opp for en del alternative teorier, hvor man kan støtte seg på mer eller mindre god forskning. Med dette mener jeg på ingen måte at det kun er de uten kunnskap som uttaler seg, men snarere at man ved en stor kunnskapsbase i ”bunn” er mer tilbakeholden med å trekke for bastante konklusjoner, fordi man vet at det er ”mer enn hva øye kan se”. Med all sannsynlighet så vil også dagens kostråd fra myndighetene forandre seg med tiden, men da vil det være fordi det er en større faglig tyngde som ligger bak disse rådene, og ikke fordi det var stort antall stemmer som påvirket.

Dagens visdomsord er derfor:
VÆR KRITISK TIL BASTANT OG ”NY” INFORMASJON!

MORTEN MØRLAND skriver om ernæring for Avantas Aktiv.

Han er utdannet ernæringsrådgiver på Atlantis Medisinske Høyskole og har gjennomført to-årig IOC diplom i idrettsernæring. Mørland er også utdannet og har jobbet som personlig trener i Elixia. Foruten ernæringsarbeidet har han hatt en lengre aktiv karriere som syklist på laget til Team Sparebanken Sør, hvor han nå har en rolle som ernæringsansvarlig og trener for flere av lagets ryttere. Morten er også deltidsansatt ved Olympiatoppens ernæringsavdeling. I tillegg til dette driver han sitt eget firma, Finishline, med både ernæring- og treningsoppfølging for aktive og mosjonister.