Gå en tur for bedre helse

temp

Publisert: 16.10.2017

Skal man trene hardt eller skal man trene forsiktig? Ja, takk begge deler, viser ny forskning. Ved Lawrence Berkeley har de nemlig funnet ut at en gåtur er like gunstig for hjertet som en løpetur.

Resultatene fra en nylig publisert undersøkelse viste at de som gikk tur regelmessig hadde tilsvarende redusert risiko for å utvikle høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes, som de som løp regelmessig. Forutsetningen var at de som gikk på tur måtte forbruke like mange kalorier som de som løp. Det vil si at de måtte gå minst like langt, dermed vil de naturlig nok måtte bruke mer tid.

Studien, som ble publisert i tidsskriftet Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology ble gjennomført ved Lawrence Berkeley National Laboratory ved å sammenlikne helsedata fra 15 945 turgåere med 33 060 løpere.

Helsegevinster ved fysisk aktivitet

Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet er gunstig for helsa. Saker som "beste treningstips" og "størst treningseffekt" dukker stadig opp i media, men midt oppi alle de velmenende rådene står vi kanskje bare forvirret tilbake? Helt generelt kan en si "jo mer, jo bedre". Men det er viktig å presisere at også lavere treningsdoser gir god helsegevinst!

Treningsdosen bestemmes av tre ulike faktorer:

• treningsøktens frekvens (hvor ofte du er i aktivitet)
• varighet (hvor lenge du holder på)
• intensitet (hvor hardt du tar i)

Som studien ovenfor viser, kan du kompensere for lavere intensitet (gange i stedet for løping) ved å øke varigheten på økta (økt lengde/tid). Dette er gode nyheter for de av oss som foretrekker å gå fremfor å løpe.

Gå, og gjerne litt lengre enn du ville ha løpt.
Helsegevinsten er udiskutabel.
Foto: COLOURBOX

Spreke nordmenn?
Vi nordmenn liker å se på oss selv som et sprekt og aktivt folkeslag. Data fra den norske KAN1-studien viser noe helt annet. Fire av fem nordmenn oppfyller ikke helsemyndighetenes anbefalinger om 30 minutter daglig fysisk aktivitet. Dette til tross for at daglig fysisk aktivitet kan halvere faren for livsstilssykdommer som hjertesykdom og diabetes.

Det enkle er ofte det beste

Det er de små endringene i hverdagen som er viktig. Å gå tur er kanskje det enkleste du kan gjøre. Gå minst 30 minutter om dagen. Del det gjerne opp i tre ganger 10 minutter. Gå til og fra butikken. Bruk trappa i stedet for heisen. Lek med barn og barnebarn.

Dersom du har dårligere tid en dag, øk intensiteten. Gå i motbakke eller øk farten. Eventuelt kan du legge inn en ekstra sløyfe dagen etter. Den innsatsen du legger ned i fysisk aktivitet vil kunne ha stor betydning for helsa di.

Benytt anledning til å komme deg ut på tur! Husk at hvert skritt teller.

God tur!

Tekst: TORE SÆTHER/Avantas Aktiv

Kilde: www.lhl.no